Menu Close

บริการของเรา

Laconic Cloud ERP ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19

จากวิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้หลายบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน และเราทุกคนกำลังฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน บริษัทลาโคนิคพร้อมอยู่เคียงข้างธุกรกิจของท่านทุกสถานการณ์

เรามีระบบ CLOUD ERP ที่จะช่วยให้ท่านและทีมงานของท่าน working from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มผลิตผลอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SME ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้น้อยที่สุด

ทีมงานและระบบของลาโคนิคจะอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ติดต่อเราเพื่อเปลี่ยนคำนิยามของ COVID ให้เป็น : Cloud Overcome Various Industry Difficulties

บริหารข้อมูลในระบบคลาวด์ช่วยขจัดความยุ่งยากจากมหันตภัยให้แก่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม

ลาโคนิคให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้ง บริการ และการฝึกอบรมการใช้งาน ทั้งผลิตภัณฑ์หลักและการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับองค์กร เพื่อที่จะให้ท่านได้มั่นใจในการลงทุนทางไอทีที่คุ้มค่าที่สุด

Implementation

ลาโคนิคช่วยให้ลูกค้า SME ประสบความสำเร็จมากว่าทศวรรษ เรามีประสบการณ์และความเข้าใจในการติดตั้งระบบ ERP ให้ลูกค้า SME รวมถึงการปรับแต่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เข้ากับความต้องการและกระบวนการทำงานธุรกิจของลูกค้า

ด้วยระบบการทำงานที่เป็นขั้นตอน ทำให้ลูกค้าสามารถทราบสถานะและความเป็นไปที่ชัดเจน โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายแฝง หรือความล่าช้าในการติดตั้ง

เรามีการฝึกอบรมที่ครอบคลุม และให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงโดยความดูแลของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจในเชิงลึกในการประสานระบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ธุรกิจของท่านได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด

Support

ลาโคนิคให้การบริการหลังการติดตั้ง เพื่อให้ท่านมั่นใจในการเปลี่ยนผ่านและบริหารระบบในองค์กรของท่านได้อย่างราบรื่น ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการช่วยวิเคราะห์สาเหตุเมื่อเกิดการผิดพลาดและแนะนำการแก้ไขให้กับผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด

เราให้ความสำคัญกับทีมผู้ใช้งานในองค์กรท่าน ซึ่งเราต้องมั่นใจว่า พวกเขาเหล่านั้นจะต้องมีความเข้าใจถึงประโยชน์ และดึงความสามารถของระบบใหม่ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของพวกเขาได้

พวกเรารับ implement และสนับสนุนการทำงานของผลิตภัณฑ์หลักของเรา
ด้วยแนวทางแก้ไขที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนแน่นอน

Share this: