Menu Close

ENTERPRISE ERP

Enterprise ERP เป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโต หรือขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชีย เรามีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับแผนกต่างๆ กว่า 1,500 โมดูล ในส่วนกระบวนการผลิต บริหารโรงงาน คลังสินค้า รายการวัสดุ (BOM) การเงิน การบัญชีและบัญชีแยกประเภท การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ บริหารทรัพยากร และแดชบอร์ดธุรกิจสำหรับฝ่ายบริหาร ฯลฯ รวมถึงกลุ่มทางอุตสาหกรรมเฉพาะ อาทิ แม่พิมพ์ฉีด สีย้อม ชิ้นส่วนประกอบ เหล็ก เป็นต้น โดยการติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรท่าน สามารถคำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของและผลตอบแทนที่ชัดเจน

ซอฟต์แวร์ ลาโคนิค Enterprise ERP เป็นรูปแบบให้สิทธิ์ในการใช้งานที่สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของท่าน พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานและเข้าถึง URL ที่ปลอดภัย

 
icon_end_to_end

ระบบ ERP ที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตและจำหน่าย

เป็นขั้นตอนการทำงานที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตที่ต้องบริหารจัดการกับซัพพลายเออร์ การควบคุมการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้า 

✔ ฃั้นตอนการจัดซื้อ หรือนำเข้าวัตถุดิบ  โดยเริ่มตั้งแต่บันทึกแหล่งที่มาของวัตถุดิบ, สั่งซื้ัอ, รับสินค้าหรือวัตถุดิบ, จำนวนสต็อกสินค้า รวมถึงบัญชีสำหรับการชำระเงิน

✔ ดำเนินการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า ตั้งแต่การผลิตสินค้า จนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการ บันทึกผลกระทบการเปลี่ยนแปลง (เช่น ปริมาณของที่ผลิตเสีย หรือไม่ได้มาตรฐาน) และผลลัพธ์หรือสินค้าที่ผลิตได้

✔ จำหน่ายสินค้าหรือผลผลิตที่ได้ ตั้งแต่ การขายหน้าร้าน การสร้างความต้องการของลูกค้า การส่งเสริมการขาย ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การตลาด และตั้งกำไร

แผนภาพแสดงถึงระบบ ERP ที่สามารถใช้งานครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อวัสดุจากซัพพลายเออร์ กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้า หรือขายสินค้าให้กับลูกค้า
Key Features

คุณลักษณะเด่นของ Enterprise ERP

               ✔ เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียรในการบริหารธุรกิจ

              ✔ เราสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Java ที่มีความยืดหยุ่นและคงทนในระดับสูง

              ✔ มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ปรับแต่งให้เข้ากับแต่ละธุรกิจ พร้อมการฝึกอบรมการใช้งาน

              ✔ ให้สิทธิ์การใช้งาน ERP โดยไม่มีวันหมดอายุ และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน พร้อม Oracle database อย่างสมบูรณ์

              ✔ ติดตั้งที่ระบบเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของท่าน สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานได้หลายระดับ และการเข้า URL ที่ปลอดภัย

Business Logo

ตัวอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานในแผนกต่างๆ

Sales

Sales

การขาย

Accounting

Accounting

การเงิน

Ledger

Ledger

บัญชีแยกประเภท

E-Procurement

e-Procurement

การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

Inventory

Inventory Management

จัดการคลังสินค้า

Manufacturing

Manufacturing

การผลิต

E-Bill

Bill of Material

บิลรายการวัสดุ

Work Progress

Work in Progress

อื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

Enterprise - ERP

Enterprise ERP เหมาะสำหรับธุรกิจแบบใด

ระบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจหลายขนาดและหลายลักษณะ ได้แก่

              ✔ ธุรกิจ SME ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ที่เป็นโรงงานผู้ผลิต ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคหรือทั่วโลก ต้องการฟังก์ชั่นสำหรับ การซื้อ การผลิต และการขาย แบบครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจในไทย ภูมิภาคหรือทั่วโลก เช่น ธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกสินค้า ต้องการฟังก์ชั่นสำหรับ การซื้อ การผลิต และ การขาย แบบครบวงจร

              ✔ และยังเหมาะสำหรับ SME ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และต้องการฟังก์ชั่นสำหรับการซื้อและการขายอย่างเดียว ก็สามารถนำระบบของเราไปใช้งานกับระบบธุรกิจของท่านได้

              ✔ SME ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ที่กำลังเติบโต และมองหาผู้ร่วมลงทุน หรือต้องการก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด Enterprise ERP จะเป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็น เนื่องจากระบบ ERP จะสามารถให้รายงานการประกอบการธุรกิจที่เป็นเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลที่จะต้องใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ดี ปัจจุบันลาโคนิคมีลูกค้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้ใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP ที่ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการ และกระบวนการทำงานของธุรกิจของลูกค้านั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายงานเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

              ✔ เราสามารถช่วย SME เชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนไปยังเครือข่ายธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงาน สั่งงาน สินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความพึงพอใจอันดีกับลูกค้า และคู่ค้า

01-ChallengesSolved-Black

ระบบ ERP ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างไร

ERP ของลาโคนิค เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กร SME สามารถเป็นเจ้าของได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลในการลงทุน และให้ผลที่ชัดเจนจับต้องได้ ช่วยรวมเอาระบบการทำงานต่างๆ ในบริษัทมาไว้บนระบบเดียว


          ✔ เข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ในทุกส่วนขององค์กร

ระบบ ERP ช่วยในการวางแผนและสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจจากฝ่ายต่างๆ ให้เป็นภาพรวมเดียวกัน ทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนขององค์กร ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) รวมถึงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก หรือ มือถือ ในรูปแบบแดชบอร์ด แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัวเลข ที่เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ตามความต้องการ ทำให้เกิดความคล่องตัว สามารถตัดสินใจหรือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที

          ✔ ส่งเสริมการตัดสินใจภายในองค์กร

ระบบ ERP จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถมองเห็นปัญหาและหนทางแก้ไข ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนงานย่อยและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายไปที่ความสำเร็จในงาน ทั้งนี้ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ขององค์กรได้ เช่น ในระดับพนักงานปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้างาน เป็นต้น เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปยังการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ มากกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปกับการบริหารงานแบบจุลภาคกับฝ่ายต่างๆ

          ✔ เชื่อมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร

ระบบ ERP ของลาโคนิคเป็น “มากกว่าระบบ ERP แบบดั้งเดิม” ทั้งนี้ องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนที่กำหนดเองไปยังเครือข่ายลอจิสติกส์ธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์วัสถุดิบ การผลิต ผู้กระจายสินค้า ลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการจัดหา การดำเนินงาน การสั่งงาน การจัดส่งสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความพึงพอใจอันดีกับลูกค้า และคู่ค้า

Icon How Work

กระบวนการทำงานของเรา

              ✔ ลูกค้าหรือองค์กรธุรกิจของท่านแจ้งความประสงค์ต่อฝ่ายขายของเรา เพื่อขอดู Demo ระบบทางการประชุมออนไลน์ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

              ✔ หากท่านประสงค์จะดำเนินการต่อ สามารถแจ้งความประสงต่อเรา

              ✔ ทีมงานของเราจะทำงานประสานกับผู้บริหารและผู้นำโปรเจกต์ของลูกค้า เพื่อรับทราบเป้าหมายและความต้องการร่วมกัน

              ✔ ทำการประเมินกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ณ สถานที่ของลูกค้า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

              ✔ นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการในธุรกิจของลูกค้า

              ✔ ดำเนินการข้อตกลงสัญญา

              ✔ ออกแบบโครงการซอฟต์แวร์ให้ตรงกับข้อกำหนด

              ✔ ติดตั้งโครงแบบซอฟต์แวร์

              ✔ ลูกค้าดำเนินกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ ตามความต้องการที่ระบุไว้

              ✔ ระยะการส่งต่อ เปลี่ยนผ่าน และการอบรมผู้ใช้งานภายในองค์กรของลูกค้า

              ✔ ใช้งานจริงในองค์กร โดยสามารถขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนของเราได้ตลอดเวลา

E-Bill

ราคา

                   โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อประเมินความต้องการฟังก์ชั่นการใช้งาน และราคาที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน

ติดต่อฝ่ายขาย

Share this: