Menu Close

ทีมงาน

ทีมลาโคนิค ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายชาติที่มีความสามารถทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ เราผสานความเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก เอื้อต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จในองค์กร

Alex Chyr - CEO Laconic

ชือ เจี้ยน เฉิง (อเล็กซ์)

ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการบริหาร

คุณอเล็กซ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดำเนินงานจาก University of California, Berkeley และในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตจาก University of Texas At Arlington
ได้ร่วมงานกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ที่ซิลิคอนวัลเลย์ ในแคลิฟอร์เนีย ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายวิจัยพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี หลังจากนั้นจึงมาก่อตั้งบริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2549 คุณอเล็กซ์ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ERP และมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ERP ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี

ฌอง ฟรองซัวร์ โลจิเยร์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณฌองมีพื้นฐานของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ ผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneur) รวมถึงวิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก Arts et Métiers ParisTech ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลก
คุณฌองมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในหลากหลายองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) กว่า 17 ปีในการร่วมงานกับบริษัทเนสท์เล่ ที่ต้องเดินทางไปประจำในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ จีน ไทย และมาเลเซีย ในการบริหารฝ่ายโรงงานการผลิต เขาเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) หลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) การก่อตั้ง Greenfield Project (การริเริ่มโครงการใหม่ๆ) และการนำเทคโนโลยี Cloud ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

Jean Laugier

ทีมงานของเรา

Laconic Team
Software Engineers

วิศวกรซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานลาโคนิค กรุงเทพฯ ทีมจะรับผิดชอบด้านการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ การปรับแต่ง และทำการอัพเดต patch ซอฟต์แวร์อยู่เป็นประจำ

Implementation Consultants

ที่ปรึกษาการติดตั้ง

ทีมงานจะใช้เวลา 90% ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า การติดตั้ง ดำเนินการข้อตกลงสัญญา และประสานงานร่วมกันกับลูกค้า ผู้นำโปรเจกต์ของลูกค้า และที่สำคัญคือ กับผู้ใช้งานของลูกค้า

Marketing Icon

ฝ่ายขายและการตลาด

ทีมงานที่ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ผลักดันรายได้ และเป้าหมายร่วมขององค์กร

Partner Icon

ที่ปรึกษาพาร์ทเนอร์ของลาโคนิค

ลาโคนิคมีพาร์เนอร์ที่ร่วมทำงานในบางโครงการที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง ทั้งการออกแบบกลยุทธ์ไปจนถึงการติดตั้ง

Stay Connected

Share this: