Menu Close

ทีมงาน

ทีมลาโคนิค ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายชาติที่มีความสามารถทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ เราผสานความเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก เอื้อต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จในองค์กร

ชือ เจี้ยน เฉิง (อเล็กซ์)

ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการบริหาร

คุณอเล็กซ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดำเนินงานจาก University of California, Berkeley และในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตจาก University of Texas At Arlington
ได้ร่วมงานกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ที่ซิลิคอนวัลเลย์ ในแคลิฟอร์เนีย ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายวิจัยพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี หลังจากนั้นจึงมาก่อตั้งบริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2549 คุณอเล็กซ์ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ERP และมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ERP ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี

ฌอง ฟรองซัวร์ โลจิเยร์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณฌองมีพื้นฐานของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ ผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneur) รวมถึงวิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก Arts et Métiers ParisTech ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลก
คุณฌองมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในหลากหลายองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ (MNCs) กว่า 17 ปีในการร่วมงานกับบริษัทเนสท์เล่ ที่ต้องเดินทางไปประจำในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ จีน ไทย และมาเลเซีย ในการบริหารฝ่ายโรงงานการผลิต เขาเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) หลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) การก่อตั้ง Greenfield Project (การริเริ่มโครงการใหม่ๆ) และการนำเทคโนโลยี Cloud ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

ทีมงานของเรา

icon_software-engineers

วิศวกรซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานลาโคนิค กรุงเทพฯ ทีมจะรับผิดชอบด้านการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ การปรับแต่ง และทำการอัพเดต patch ซอฟต์แวร์อยู่เป็นประจำ

icon_implementation-consultants

ที่ปรึกษาการติดตั้ง

ทีมงานจะใช้เวลา 90% ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า การติดตั้ง ดำเนินการข้อตกลงสัญญา และประสานงานร่วมกันกับลูกค้า ผู้นำโปรเจกต์ของลูกค้า และที่สำคัญคือ กับผู้ใช้งานของลูกค้า

icon_marketing

ฝ่ายขายและการตลาด

ทีมงานที่ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ผลักดันรายได้ และเป้าหมายร่วมขององค์กร

icon_partner

ที่ปรึกษาพาร์ทเนอร์ของลาโคนิค

ลาโคนิคมีพาร์เนอร์ที่ร่วมทำงานในบางโครงการที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง ทั้งการออกแบบกลยุทธ์ไปจนถึงการติดตั้ง

Stay Connected

Share this: