Menu Close

ได้รับ

10M

แบนด์วิธ

ทดลองใช้งาน 3 เดือน

1000

บาท/คน/เดือน

บริการช่วยเหลือ

0

บาท

PRODUCTS

Enterprise ERP

Enterprise ERP

เหมาะสำหรับ SME ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ Enterprise ERP” เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ลาโคนิคช่วยให้ลูกค้า SME ประสบความสำเร็จมามากกว่า 10 ปี เรามีลูกค้าซึ่งส่วนมากเป็นโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในประเทศไทย หรือบางองค์กรที่ได้ขยายตัวไปยังภูมิภาคเอเชีย ระบบ ERP ของเราครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานในแผนกต่างๆ เช่น การขาย การบัญชีและบัญชีแยกประเภท การเงิน จัดการสต็อกสินค้า รายการวัสดุ (BOM) การผลิต การซ่อมบำรุง บริหารโรงงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูล ภาพรวม แดชบอร์ดทางธุรกิจสำหรับฝ่ายบริหาร ฯลฯ ลาโคนิค ERP มีโมดูลเฉพาะให้ใช้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต SME เช่น ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ แม่พิมพ์ฉีด สีย้อม เครื่องจักร เหล็ก เครื่องไฟฟ้า คลังสินค้าวัตถุดิบ เป็นต้น >>ดูรายละเอียด

ERP as a Services

ERPaaS

ระบบ ERP ออนไลน์บนเซิร์ฟเวอร์ เหมาะสำหรับ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ “กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง การบริการ ค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สามารถเริ่มธุรกิจหรือเติบโตได้ด้วยโซลูชั่น ERP as a Service ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่น ERP โมดูลตามประเภทกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องทำสัญญาที่ยาวนาน และเอิ้อในการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด >>ดูรายละเอียด

CRM on Cloud

CRM on Cloud

CRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณบริหารรายชื่อลูกค้า และกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม ส่งอีเมล์หาลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสการขาย ระบบ CRM on Cloud เป็นระบบที่เก็บข้อมูลบนออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา ผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์และทุกระบบปฏิบัติการณ์ สะดวกในการทำงาน >>ดูรายละเอียด

ERP ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างไร

 • เข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ในทุกส่วนขององค์กร
  ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนขององค์กร ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ในรูปแบบแดชบอร์ด แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัวเลขที่เข้าใจง่าย สามารถประยุกต์ใช้ตามความต้องการ เกิดความคล่องตัว และสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที
 • ส่งเสริมการตัดสินใจภายในองค์กร
  ERP จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถมองเห็นปัญหาและหนทางแก้ไข ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนงานย่อยและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปยังการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจมากกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปกับการบริหารงานแบบจุลภาคกับฝ่ายต่างๆ
 • เชื่อมต่อกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
  องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนไปยังเครือข่ายธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงาน การสั่งงาน สถานะสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความพึงพอใจอันดีให้กับลูกค้าและคู่ค้า

ทำไมต้อง ERP ของลาโคนิค

 • มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายระดับ
  ทีมงานลาโคนิคมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในซอฟต์แวร์ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนต่างๆ ที่หลากหลายของธุรกิจ โรงงาน การผลิต จึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย
 • ปรับแต่งการใช้งานได้แบบเฉพาะเจาะจง
  สามารถปรับใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เข้ากับความต้องการและกระบวนการทำงานในธุรกิจของท่าน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ผสานเข้ากับระบบเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่อย่างราบรื่น โดยธุรกิจไม่ต้องหยุดชะงัก
 • ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ SME
  ลาโคนิคช่วยลูกค้าในหลายธุรกิจมากว่าทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม SME เราสามารถแนะนำโซลูชั่นและบริการที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของท่าน
 • โซลูชั่นที่ครบวงจร
  เราให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ติดตั้งซอฟต์แวร์ การปรับแต่งโปรแกรมให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจ การฝึกอบรม และบริการหลังการขาย ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อน และต้นทุนในการบริหารลงได้
 • Total Cost of Ownership และ ROI ที่คุ้มค่า
  ERP ของลาโคนิค เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กร SME สามารถเป็นเจ้าของได้ในงบประมาณที่จำกัด ซึ่งให้ผลคุ้มค่าสมเหตุสมผลในการลงทุน

ปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องการสร้างรายได้ และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเผชิญกับความท้าทายในการบริหาร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธุรกิจที่แยกจากกันในแผนกต่างๆ ขององค์กร

“อีอาร์พี” (Enterprise Resource Planning – ERP) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวม แต่การติดตั้งระบบ ERP แบบเดิมนั้น มักมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับ SME ไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าปรับใช้โปรแกรมให้เข้ากับองค์กร ค่าบำรุงรักษา และการบริการ อีกทั้งความต้องการเฉพาะในธุรกิจก็ไม่เหมือนกัน เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

ลาโคนิคซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจ SME ได้ดีที่สุด

ลาโคนิคมีโซลูชั่นที่เป็น “มากกว่าระบบ ERP แบบดั้งเดิม” สำหรับธุรกิจ SME ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโต และขาดแคลนบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่จะสามารถควบคุมหรือตรวจสอบทรัพยากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เครื่องจักร วัตถุดิบได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ลาโคนิค” เป็นคำในภาษากรีก แปลว่า “พูดน้อย กระชับ และ ตรงประเด็น” ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเรา ในการช่วยลูกค้าลดความซับซ้อน และสามารถปรับใช้กับระบบธุรกิจขององค์กรได้อย่างราบรื่น

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย “Web and Pure Cloud” ของลาโคนิค ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานได้แบบเรียลไทม์ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้มองเห็นภาพรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

 

About LACONIC

บริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยทีมงานวิศวกรซอฟต์แวร์จากสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรงงานและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการ ERP ที่มีผลการทำงานมายาวนาน

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ระบบ Enterprise ERP ของเราได้ช่วยสนับสนุนกิจการของลูกค้า SMEs ในประเทศไทยและภูมิภาค ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ

และเราได้ขยายส่วนผลิตภัณฑ์ไปสู่ซอฟต์แวร์บริการ ในรูปแบบของ ERP as a Service (ERPaaS) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ “กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ในธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS) และธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

“ลาโคนิค ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 (ปัจจุบัน BOI เลขที่ 1268(7)/2557) ภายใต้กิจการซอฟต์แวร์ Web-Based Application และ Cloud Computing ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายของรัฐบาลไทย ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 และสนับสนุนการผลักดันธุรกิจ SMEs แบบดั้งเดิม ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง และจากการบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง สำหรับฟังก์ชัน ERP โมดูลการเงิน การบัญชี ของลาโคนิคนั้น เรายังได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนจากกรมสรรพากรอีกด้วย ปัจจุบันรายได้รวมของลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ใข้ ERP ของลาโคนิคช่วยบริหารนั้น รวมประมาณ 6 พันล้านบาท หรือ 190 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

Stay Connected

Share this: