ได้รับ

10M

แบนด์วิธ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทดลองใช้งาน 3 เดือน

1000

บาท/คน/เดือน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความบริการช่วยเหลือ

0

บาท

เรียนรู้เพิ่มเติม

Laconic Cloud ERP ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19

เราทุกคนกำลังฝ่าวิกฤติ COVID 19 ด้วยกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทของท่าน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

ปัจจุบันนี้บริษัทลาโคนิคพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกสถานการณ์

เรามาพร้อมกับระบบ CLOUD ERP ที่จะช่วยให้คุณ และทีมงานของท่าน working from home ได้ พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผล

โดยเฉพาะ ผู้ประกอบการที่เป็น SME ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้อยสุด

ระบบของลาโคนิคจะอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อ การบรรลุเป้าหมาย

ติดต่อเราเพื่อการเปลี่ยนคำนิยามของ COVID เป็น : Cloud Overcome Various Industry Difficulties

บริหารข้อมูลในระบบคลาวด์ช่วยขจัดความยุ่งยากจากมหันตภัยในธุริจให้แก่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

Laconic Cloud ERP Supports You To Flight Against COVID-19

ปัจจุบัน ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องการสร้างรายได้ และยกระดับศักยภาพองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเผชิญกับความท้าทายในการบริหาร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธุรกิจที่แยกจากกันในแผนกต่างๆขององค์กร อีอาร์พี (Enterprise Resource Planning - ERP) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในจัดการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวม แต่การติดตั้งระบบ ERP แบบเดิมๆนั้น มักมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับ SME ไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ ค่าปรับใช้โปรแกรมให้เข้ากับองค์กร ค่าบำรุงรักษา และการบริการ อีกทั้งความต้องการใช้เฉพาะในธุรกิจก็ไม่เหมือนกัน เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ธุรกิจเทรดดิ้ง การบริการ ค้าปลีก เป็นต้น

ลาโคนิค ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจ SME ได้ดีที่สุด

ลาโคนิค มีโซลูชั่นที่เป็น “มากกว่าระบบ ERP แบบดั้งเดิม” สำหรับธุรกิจ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ที่กำลังเติบโต และขาดแคลนบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่จะสามารถควบคุมหรือตรวจสอบทรัพยากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เครื่องจักร วัตถุดิบได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ลาโคนิค เป็นคำในภาษากรีก แปลว่า “พูดน้อย กระชับ และ ตรงประเด็น” ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเรา ในการช่วยลูกค้าลดความซับซ้อน และสามารถปรับใช้กับระบบธุรกิจขององค์กรได้อย่างราบรื่น

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย “web and pure cloud” ของลาโคนิค องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายงานได้แบบเรียลไทม์ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊ค หรือ มือถือ ทำให้มองภาพรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ วางแผน และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

ERP solution - Klongtoey, Bangkok
icon_erp

Enterprise ERP

เหมาะสำหรับ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ Enterprise ERP เป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ลาโคนิคช่วยให้ลูกค้า SME ประสบความสำเร็จมามากกว่า 10 ปี เรามีลูกค้าซึ่งส่วนมากเป็นโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่ในประเทศไทย หรือบางองค์กรที่ได้ขยายตัวไปยังภูมิภาคเอเชีย ระบบ ERP ของเราครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานในแผนกต่างๆ เช่น การขาย การบัญชีและบัญชีแยกประเภท การเงิน จัดการสต๊อกสินค้า รายการวัสดุ (BOM) การผลิต การซ่อมบำรุง บริหารโรงงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูล ภาพรวม แดชบอร์ดทางธุรกิจสำหรับฝ่ายบริหาร ฯลฯ ลาโคนิค ERP มีโมดูลเฉพาะ ให้ใช้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต SME ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ แม่พิมพ์ฉีด สีย้อม เครื่องจักร เหล็ก เครื่องไฟฟ้า คลังสินค้าวัตถุดิบ เป็นต้น

icon_erpaas

ERPaaS

เหมาะสำหรับ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ”กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง การบริการ ค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สามารถเริ่มธุรกิจหรือเติบโตได้ด้วยโซลูชั่น ERP as a Service ซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่น ERP โมดูลตามประเภทกลุ่มธุรกิจต่างๆได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องทำสัญญาที่ยาวนาน และเอิ้อในการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด

เกี่ยวกับลาโคนิค

บริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ได้รับใบอนุญาติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 (ปัจจุบัน BOI เลขที่ 1268(7)/2557) ภายใต้กิจการซอฟต์แวร์ Web-Based Application และ Cloud Computing ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายของรัฐบาลไทย ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 และสนับสนุนการผลักดันธุรกิจ SMEs แบบดั้งเดิม ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง และจากการบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง

logo_thailandboi

ฟังก์ชั่น ERP โมดูลการเงิน การบัญชี ของลาโคนิค ยังได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนจากกรมสรรพากรอีกด้วย

ทีมลาโคนิค ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายชาติที่มีความสามารถทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ เราผสานความเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก เอื้อต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จในองค์กร ปัจจุบันรายได้รวมของลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ ERP ของลาโคนิคช่วยบริหารนั้น รวมประมาณ 6 พันล้าน บาท หรือ 190 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ตอบโจทย์ธุรกิจ

 • เข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ในทุกส่วนขององค์กร
  ผู้บริหารหรือผู้ที่เกียวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลปฏิบัติงานได้ในทุกส่วนขององค์กร ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ในรูปแบบแดชบอร์ด แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูล หรือตัวเลข ที่เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ตามความต้องการ เกิดความคล่องตัว และสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที
 • ส่งเสริมการตัดสินใจภายในองค์กร
  ERP จะช่วยให้ฝ่ายต่างๆสามารถมองเห็นปัญหาและหนทางแก้ไข ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่ส่วนงานย่อยและสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปยังการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจมากกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปกับการบริหารงานแบบจุลภาคกับฝ่ายต่างๆ
 • เชื่อมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
  องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนไปยังเครือข่ายธุรกิจตน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงาน สั่งงาน สินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความพึงพอใจอันดีกับลูกค้า และคู่ค้า

ทำไมต้องลาโคนิค

 • ความเชี่ยวชาญในหลากหลายระดับ
  ทีมลาโคนิคมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในซอฟต์แวร์ ครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานในส่วนต่างๆที่หลากหลายของธุรกิจ โรงงาน การผลิต ทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย
 • ปรับแต่งการใช้งานได้แบบเฉพาะเจาะจง
  สามารถปรับใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เข้ากับความต้องการและกระบวนการทำงานของธุรกิจท่าน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ผสานเข้ากับระบบเดิมอย่างราบรื่น โดยธุรกิจไม่ต้องหยุดชะงัก
 • ประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ SME
  ลาโคนิคช่วยลูกค้าในหลายธุรกิจมากว่าทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม SME เราสามารถแนะนำโซลูชั่นและบริการที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของท่าน
 • โซลูชั่นที่ครบวงจร
  เราให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ติดตั้งซอฟต์แวร์ การปรับแต่งโปรแกรมให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจ การฝึกอบรม และบริการหลังการขาย ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อน และต้นทุนในการบริหาร
 • Total Cost of Ownership และ ROI ที่คุ้มค่า
  ERP ของลาโคนิค เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กร SME สามารถเป็นเจ้าของได้ในงบประมาณที่จำกัด ให้ผลคุ้มค่าสมเหตุสมผลในการลงทุน
floating_line-icon