ฟังค์ชั่นและรายละเอียด Cloud

ฟังค์ชั่นมาตรฐาน ERP

การจัดการการจัดซื้อ
การจัดการการขาย
การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการทางการเงิน
สินทรัพย์
การควบคุมงบประมาณ

เพิ่มเติม

การแสกนบาร์โค้ด
บัญชีเงินเดือน
แผงแสดงภาพรวมธุรกิจ

รายละเอียด

CPU: ได้รับ 1 core
RAM: ได้รับ 4 GB
HDD: ได้รับ 300 GB
ได้ VM
ได้ 10M แบนด์วิธ
ได้รับพื้นที่ของตัวเอง
รวมถึง:
Virtual Firewall (NAT, Firewall, Site-to-Site VPN, SSL VPN)

บริการ

ฐานข้อมูล
Cloud Server
ระบบปฏิบัติการ