ราคา

จำนวนผู้ใช้ ERP น้อยกว่า 20 คน มากกว่า 21 คน
ทดลองใช้งาน 3 เดือนแรก 1000 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน
หลังทดลองใช้งาน 2,800 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน 1,900 บาท/เดือน/ผู้ใช้งาน

Package A

140 ชม.การทำงาน

รับเงื่อนไข 20
การนำข้อมูลทางสถิติเข้าระบบ 16
การนำเข้าข้อมูลแบบ Dynamic (AP, AR, GL, Stock) 16
การฝึกฝน 32
ทดสอบก่อนใช้งานและสนับสนุน 32
สนับสนุน 24
รวมถึง: คู่มือการใช้งานพื้นฐาน
หน่วยวัดและสกุลเงินที่หลากหลาย
ค่าใช้จ่ายจิปาถะ
การเทรนการผลิต
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ 5 รูปแบบ

280,000 บาท

Package B

200 ชม.การทำงาน

รับเงื่อนไข 20
การนำข้อมูลทางสถิติเข้าระบบ 16
การนำเข้าข้อมูลแบบ Dynamic (AP, AR, GL, Stock) 16
การฝึกฝน 32
ทดสอบก่อนใช้งานและสนับสนุน 32
สนับสนุน 24
การออกแบบธุรกิจและคู่มือการใช้งาน 32
สินทรัพย์ต่อบริษัท 12
การผลิต(จ้างภายนอก) 16
รวมถึง: คู่มือการใช้งานพื้นฐาน
หน่วยวัดและสกุลเงินที่หลากหลาย
ค่าใช้จ่ายจิปาถะ
การผลิต
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ 5 รูปแบบ

400,000 บาท

80,000 บาท/บริษัท

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 4,000
ปรับเปลี่ยนการรายงาน 12,000
ให้คำปรึกษา 50 ชม. + 10 ชม.โดยไม่มีค่าบริการ 80,000
ค่าติดตั้ง HR (ต่อบริษัท) 50,000
ค่าเช่า HR (ต่อพนักงาน) 150
แผงแสดงภาพรวมธุรกิจ ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
POS ขึ้นอยู่กับการร้องขอ
เครื่องมือเสมือน ขึ้นอยู่กับการร้องขอ