ERPaaS (ERP as a Service)

ERP สำหรับ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ”กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง การบริการ ค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ที่ต้องการหาระบบ ERP on Cloud มาใช้ในองค์กร โดยบริการลาโคนิค ERPaaS (ERP as a Service) มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เป็นมาตรฐานให้เลือกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจต่างๆกว่า 300 โมดูล ผู้ประกอบการ SME สามารถเช่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ และบริหารรายจ่ายเป็นค่าการดำเนินกิจการแทนการลงทุน

ซอฟต์แวร์ ลาโคนิค ERPaaS เป็นรูปแบบการให้เช่าซอฟต์แวร์ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นมาตรฐานให้เลือกตามประเภทของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยไม่ต้องทำสัญญาที่ยาวนานและ เอื้อในการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด เหมาะสำหรับธุรกิจ เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ”กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแผนการใช้งานได้ในแต่ละเดือน ทำให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้เมื่อต้องการขยายงาน ด้วยฟังก์ชั่นกว่า 300 โมดูลสำหรับ การซื้อ การผลิต และ การขาย โดยการใช้งานจากระบบเซิร์ฟเวอร์ของลาโคนิค ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ ได้หลายระดับ

คุณลักษณะเด่นของ ERPaaS:

 • เทคโนโลยีที่มีความเสถียรในการบริหารธุรกิจ
 • สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Java ที่มีความยืดหยุ่นและคงทนในระดับสูง
 • ฟังก์ชันการทำงานที่เป็นมาตรฐานให้เลือกตามประเภทของธุรกิจต่างๆ
 • เช่าสิทธิ์การเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ERP ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน เอื้อในการจัดสรรงบประมาณที่จํากัด
 • ซอฟต์แวร์อยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ของลาโคนิค หรือบริษัทพาร์เนอร์ของลาโคนิค ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ ได้หลายระดับ

ตัวอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานในแผนกต่างๆ:

การขาย

บัญชี

บัญชีแยกประเภท

ระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

บริหารสินค้าคงคลัง

บริหารโรงงาน

รายการวัสดุ (BOM)

สินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต


ประเภทของกลุ่มธุรกิจต่างๆ:

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง
 • การบริการ
 • ค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS)
 • บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • และอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา ….

การทำงานของเรา:

 • ลูกค้าที่สนใจระบุความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ
 • เลือกผลิตภัณฑ์ฟังก์ชั่นการทำงานและข้อตกลงสัญญา
 • ดำเนินการข้อตกลงสัญญา
 • เลือกแบบจำลองฟังก์ชั่นการทำงานให้ตรงกับประเภทของกลุ่มธุรกิจของลูกค้า
 • จัดตั้งโครงแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานสำเร็จรูปไว้แล้ว
 • ดำเนินการธุรกรรมออนไลน์ หรือในช่องทางอื่นๆ
 • การใช้งานจริง