Enterprise ERP

ERP สำหรับธุรกิจ SME ขนาดกลาง หรือใหญ่ ที่กำลังเติบโต หรือขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชีย เรามีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับแผนกต่างๆกว่า 1,500 โมดูล ในส่วนกระบวนการผลิต บริหารโรงงาน คลังสินค้า รายการวัสดุ (BOM) การเงิน การบัญชีและบัญชีแยกประเภท การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ บริหารทรัพยากรบุคคล และ แดชบอร์ดธุรกิจสำหรับฝ่ายบริหาร ฯลฯ รวมถึงกลุ่มทางอุตสาหกรรมเฉพาะ อาทิ แม่พิมพ์ฉีด สีย้อม ชิ้นส่วนประกอบ เหล็ก เป็นต้น โดยการติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรท่าน สามารถคำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ และผลตอบแทนที่ชัดเจน

ซอฟต์แวร์ ลาโคนิค Enterprise ERP เป็นรูปแบบให้สิทธิ์ในการใช้งานที่สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ และไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของท่าน พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานและเข้าถึง URL ที่ปลอดภัย

Enterprise ERP

คุณลักษณะเด่นของ Enterprise ERP:

 • เทคโนโลยีที่มีความเสถียรในการบริหารธุรกิจ
 • สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Java ที่มีความยืดหยุ่นและคงทนในระดับสูง
 • ฟังก์ชั่นการทำงานที่ปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจ พร้อมการฝึกอบรม
 • สิทธิ์การใช้งาน ERP โดยไม่มีวันหมดอายุและไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน พร้อม Oracle database อย่างสมบูรณ์
 • ติดตั้งที่ระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรท่าน กำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานได้หลายระดับ และการเข้า URL ที่ปลอดภัย

ตัวอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานในแผนกต่างๆ:

การขาย

บัญชี

บัญชีแยกประเภท

ระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์

บริหารสินค้าคงคลัง

บริหารโรงงาน

รายการวัสดุ (BOM)

สินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต


Enterprise ERP เหมาะสำหรับ:

 • SME ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และต้องการฟังก์ชั่นสำหรับ การซื้อ และการขายอย่างเดียว
 • SME ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ที่เป็นโรงงานผู้ผลิต ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคหรือทั่วโลก ต้องการฟังก์ชั่นสำหรับ การซื้อ การผลิต และการขาย แบบครบวงจร ที่ดำเนินธุรกิจในไทย ภูมิภาคหรือทั่วโลก เช่น ธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกสินค้า ต้องการฟังก์ชั่นสำหรับ การซื้อ การผลิต และ การขาย แบบครบวงจร
 • SME ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ที่กำลังเติบโต และมองหาผู้ร่วมลงทุน หรือต้องการก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด Enterprise ERP จะเป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็น เนื่องจากระบบ ERP จะสามารถให้รายงานการประกอบการธุรกิจที่เป็นเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลที่จะต้องใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ดี ปัจจุบันลาโคนิคมีลูกค้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าได้ใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP ที่ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการ และกระบวนการทำงานของธุรกิจของลูกค้านั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอรายงานเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • เราสามารถช่วย SME เชื่อมต่อข้อมูลทางการค้าบางส่วนไปยังเครือข่ายธุรกิจตน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์ ด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ B2B ของลาโคนิค เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงาน สั่งงาน สินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความพึงพอใจอันดีกับลูกค้า และคู่ค้า

การทำงานของเรา:

 • ทีมงานของเราจะทำงานประสานกับผู้บริหารและผู้นำโปรเจคของลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและความต้องการร่วมกัน
 • ทำการประเมินกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ณ สถานที่ของลูกค้า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะสมกับความต้องการในธุรกิจของลูกค้า
 • ดำเนินการข้อตกลงสัญญา
 • ออกแบบโครงการซอฟต์แวร์ให้ตรงกับข้อกำหนด
 • จัดตั้งโครงแบบซอฟต์แวร์
 • กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์
 • ระยะการเปลี่ยนผ่าน และการอบรมผู้ใช้
 • การใช้งานจริง