ซอฟต์แวร์ ERP

ตอบโจทย์ธุรกิจ

ERP ของลาโคนิค เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กร SME สามารถเป็นเจ้าของได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัด ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลในการลงทุน และให้ผลที่ชัดเจนจับต้องได้ ช่วยรวมเอาระบบการทำงานต่างๆ ในบริษัทมาไว้บนระบบเดียว สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ทำให้เกิดความคล่องตัว และการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันท่วงที

Enterprise ERP

ERP สำหรับธุรกิจ SME ขนาดกลาง หรือใหญ่ ที่กำลังเติบโต หรือขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชีย Enterprise ERP ของลาโคนิคมีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับแผนกต่างๆกว่า 1,500 โมดูล ในส่วนกระบวนการผลิต บริหารโรงงาน คลังสินค้า รายการวัสดุ (BOM) การเงิน การบัญชีและบัญชีแยกประเภท การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ บริหารทรัพยากรบุคคล และ แดชบอร์ดธุรกิจสำหรับฝ่ายบริหาร ฯลฯ รวมถึงกลุ่มทางอุตสาหกรรมเฉพาะ อาทิ แม่พิมพ์ฉีด สีย้อม ชิ้นส่วนประกอบ เหล็ก เป็นต้น ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของท่าน การติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรท่าน พร้อมกำหนดสิทธิ์การใช้งานและเข้าถึง URL ที่ปลอดภัย

บริการ

ลาโคนิคให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้ง บริการ และการฝึกอบรม ทั้งผลิตภัณฑ์หลักและการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับองค์กร เพื่อที่จะให้ท่านได้มั่นใจในการลงทุนทางไอทีที่คุ้มค่าที่สุด