ทีมงาน

ทีมลาโคนิค ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายชาติที่มีความสามารถทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ เราผสานความเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก เอื้อต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จในองค์กร

Alex-Chyr

ชือ เจี้ยน เฉิง (อเล็กซ์)

ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการบริหาร

คุณอเล็กซ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดำเนินงานจาก University of California, Berkeley และ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิตจาก University of Texas At Arlington เขาได้ร่วมงานกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง ออราเคิล คอร์ปอเรชั่นที่ซิลิคอนวัลเลย์ ในแคลิฟอร์เนีย ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายวิจัยพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี หลังจากนั้นจึงมาก่อตั้งบริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ที่ประเทศไทยในปี พ.ศ.2549 คุณอเล็กซ์ได้พัฒนาและมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ERP ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในประเทศไทยมากว่า 10 ปี


img-jean-laugier

ชอง ฟรองซัวร์ โลจิเยร์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณชองมีพื้นฐานของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และ ผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneur) รวมถึงวิศวกรรมอุตสาหการ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก Arts et Métiers ParisTech ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลก คุณชองมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในหลากหลายองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางและย่อม SMEs ไปจนถึงกว่า 17 ปีในการร่วมงานกับบริษัทเนสท์เล่ ที่ต้องเดินทางไปประจำในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ จีน ไทย และมาเลเซีย ในการบริหารฝ่ายโรงงานการผลิต เขาเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) หลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) การก่อตั้ง Greenfield Project (โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง) และการนำเทคโนโลยี Cloud ERP มาประยุกต์ใช้ในองค์กร


ทีมงาน

Team-800

ทีมงานของเรา

ปัจจุบัน ลาโคนิคมีพนักงานทั้งหมดรวมประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งมีความสามารถทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ ด้วยองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผน roadmap การพัฒนาองค์กรของเราในระยะ 5 ปี (พศ. 2559 – 2563)

ทั้งนี้ ลาโคนิคมีเป้าหมายในการที่จะเข้าสู่ตลาดหลักหรัพย์ของฮ่องกง (HKEX) ในการเสนอขายหุ้นใหม่ในปี พศ. 2563

วิศวกรซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานลาโคนิค กรุงเทพ ทีมจะรับผิดชอบด้านการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ การปรับแต่ง และทำการอัพเดต patch ซอฟต์แวร์อยู่เป็นประจำ


ที่ปรึกษาการติดตั้ง

ทีมงานจะใช้เวลา 90% ในการส่งมอบงานให้ลูกค้า การติดตั้ง ดำเนินการข้อตกลงสัญญา และประสานงานร่วมกันกับลูกค้า ผู้นำโปรเจคของลูกค้า และที่สำคัญคือกับผู้ใช้งานของลูกค้า


ฝ่ายขายและการตลาด

ทีมงานที่ช่วยผลักดันรายได้และเป้าหมายร่วมขององค์กร


ที่ปรึกษาพาร์ทเนอร์ของลาโคนิค

ลาโคนิคมีพาร์เนอร์ที่ร่วมในบางโครงการที่ต้องการความเฉพาะเจาะจง ทั้งการออกแบบกลยุทธ์ไปจนถึงการติดตั้ง