เกี่ยวกับเรา

Beyond ERP

บริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยทีมงานวิศวกรซอฟต์แวร์จากสหรัฐอเมริกาและใต้หวัน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรงงานและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และให้บริการ ERP ที่มีผลการทำงานมายาวนาน

เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ระบบ Enterprise ERP ของเราได้ช่วยสนับสนุนกิจการลูกค้า SMEs ในประเทศไทยและภูมิภาค ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ

และเราก็ได้ขยายส่วนผลิตภัณฑ์ไปสู่ซอฟต์แวร์บริการ ในรูปแบบของ ERP as a Service (ERPaas) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบของ”กลุ่มธุรกิจ” หรือ SME ขนาดกลางถึงใหญ่ ในธุรกิจเทรดดิ้ง การบริการ ค้าปลีก (ที่มีระบบขายหน้าร้าน POS) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

ลาโคนิค ได้รับใบอนุญาติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 (ปัจจุบัน BOI เลขที่ 1268(7)/2557) ภายใต้กิจการซอฟต์แวร์ Web-Based Application และ Cloud Computing ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายของรัฐบาลไทย ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Thailand 4.0 และสนับสนุนการผลักดันธุรกิจ SMEs แบบดั้งเดิม ให้ก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง และจากการบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง.

สำหรับฟังก์ชั่น ERP โมดูลการเงิน การบัญชี ของลาโคนิค นั้นเรายังได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนจากกรมสรรพากรอีกด้วย ปัจจุบันรายได้รวมของลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ ERP ของลาโคนิคช่วยบริหารนั้น รวมประมาณ 6 พันล้านบาท หรือ 190 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ผู้บริหาร

ทีมงานแบบวัฒนธรรมหลากหลาย

ชือ เจี้ยน เฉิง (อเล็กซ์)

สัญชาติใต้หวัน
ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการบริหาร

ชอง ฟรองซัวร์ โลจิเยร์

สัญชาติ ฝรั่งเศส-ออสเตรเลีย
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ